MagazineAlgemeen, Expo, Nieuws

5 TALENTEN VAN EIGEN BODEM

Op 26 en 27 juni 2021 toonden PXL-MAD School of Arts Hasselt en LUCA School of Arts Campus C-mine Genk met EXIT/21 voor de zestiende keer op rij de afstudeerprojecten van de Masters aan het grote publiek. Kunst-zetter vroeg Hilde Borgermans, curator bij kunstenruimte Emergent (Veurne) en zelf professioneel kunstenaar, de voor haar vijf meest beloftevolle kunstenaars te selecteren.
© Lies Geerdens
© Lies Geerdens

“Lies Geerdens maakt werken die lijken te zijn ontstaan vanuit een diepe concentratie. Haar beelden ontspruiten echter aan de traagheid van de handeling en aan het medium van het tekenen zelf. Met minimale, ingetogen bewegingen tekent ze cirkels en strepen die uiteindelijk bijna de volledige pagina in beslag nemen. Het proces van intensieve herhaling en het ritme van het moment verzwakken de concentratie van de kunstenaar tot op het punt dat het gebruikte materiaal voor zich spreekt. Ook in het werk dat mijn aandacht trok, stokt de handeling plots om plaats te maken voor een opdoemende horizon. Door deze ‘scheur’ in de handeling sluipt er alsnog een herkenbaar punt in Geerdens’ voornamelijk niet-beeldend werk.”

Ontdek het werk van deze kunstenaar via www.liesgeerdens.com of @lies_geerdens op Instagram.

© Ellen Proost
© Ellen Proost

“Het werk van Ellen Proost deed me denken aan dat van Charl van Ark, een Nederlandse kunstenaar die we in 2019 in Emergent toonden. Net als bij van Ark is ook Proosts werk een zoektocht naar het vastleggen van waarnemingen. Waarnemingen die niet loslaten na hun vertoning, die zich nooit laat vergeten, maar die zich ook nooit echt duidelijk toonden. Proost spreekt zelf over ‘indrukken’ of ‘nabeelden’. Ze zijn getuigen van iets dat er niet meer is. Met hoogdruk en d.m.v. monoprints creëert de kunstenaar beelden die een schaduwspel nabootsen. Als een venster dat met behulp van zonlicht sporen naliet op een blad, (letterlijk) indrukken. Met dit schaduwspel creëert Ellen Proost een ruimte op het blad. Door dat blad vervolgens op een specifieke manier op te hangen, speelt ze ook nog eens de ruimtelijkheid uit van het ‘ding’ an sich.”

Volg Ellen Proost op Instagram via @ellen_proost_art.

© Amber Roucourt
© Amber Roucourt

Dancing Objects van Amber Roucourt is een serie van beweegbare keramische objecten, grote dansende vazen en klein tollend speelgoed. Dit lijkt op het eerste gezicht een clichématig gebruik van het medium, maar eigenlijk is het vrij doordacht. Roucourt toont vakmanschap en een diep begrip van het medium. Een medium dat inherent ook decoratieve kwaliteiten heeft. Door de simpele ingreep van het uitvergroten van een decoratief object, dwingt ze haar toeschouwer tot reflectie en wordt het huiselijke object, of de referentie eraan, sculptuur. Daar voegt de kunstenaar nog het element van beweging aan toe. De vazen hebben immers geen vlakke bodem en bewegen dus bij de minste aanraking. Zo ontstaat er een dans tussen de objecten onderling, de toeschouwer en de maker. Bewegende sculpturen die zowaar opnieuw in menig huiskamers zouden kunnen prijken. Een fijn ironisch spel.”

Ontdek het werk van deze kunstenaar via www.amberroucourt.wordpress.com en @amberroucourt op Instagram.

©.Gunther Segers
©.Gunther Segers

“Gunther Segers haalde eind vorig jaar al het nationale nieuws met een neonpenis op de gevel van het PXL-MAD gebouw. Het logo van de school deed toen dienst als het scrotum. De kunstenaar is natuurlijk nog jong en provoceert graag. Deze provocatie komt voort uit een irritatie ten aanzien van veiligheid. Veiligheid, niet enkel wat betreft de eigen positie binnen de maatschappij (behoudsgezindheid), maar ook veiligheid wat betreft de positionering van het oeuvre binnen de kunstdisciplines. In Exit toont Segers grote stalen constructies die een letterlijke vertaling lijken van zijn schetsen. Het lijnenspel en de beeldtaal van de sculptuur en de tekening zijn hetzelfde, een wederzijdse afhankelijkheid en werkwijze die klassieke meesters ook hanteerden. Er zit een zekere brutaliteit en een eerlijkheid in zijn werk die ik wel kan smaken. Segers’ werk schrikt niet terug, maar staat, vol zelfreflectie, open voor debat.”

Ontdek het werk van deze kunstenaar via www.gunthersegers.com en @gunther.segers op Instagram.

© Aline Verstraten
© Aline Verstraten

“Aline Verstraten schildert ‘ogenblikken’ en reflecteert hiermee over de handeling van het schilderen van figuratieve beelden. Haar schilderijen zouden snapshots kunnen geweest zijn, en dus is het discours over fotografie versus schilderkunst immer in haar werk aanwezig. Door het gebruik van artificieel licht krijgen sommige schilderijen een Hopperiaanse sfeer, maar Verstratens penseelstreken zijn frisser dan die van Hopper. Het contrast in haar licht en schaduwwerking is bij momenten zo sterk dat sommige beelden lijken te refereren aan de digitale wereld van de games. Andere werken tonen dan weer het tegenovergestelde: een licht dat zo diffuus en poëtisch is, dat het beeld enkel kan herinneren aan een ogenblik dat in het geheugen gegrift staat. Ook al hebben wij dit ogenblik zelf niet ervaren, Aline slaagt erin het ons te tonen.”

Ontdek het werk van deze kunstenaar via
www.aline verstraten.webnode.be en @aline_verstraten op Instagram.