MagazineExpo

Hallelujah!, in Bree vieren kunstenaars de ‘verrijzenis’ na een moeilijke tijd

In een voormalige kerk met klooster in de stad Bree gaat fotograaf-curator Bart Ramakers samen met 21 vrienden-kunstenaars op zoek naar het goddelijke in de mens en het menselijke in god. Hallelujah! is een tentoonstelling die niet alleen naar antwoorden zoekt maar die ook ruimte laat voor nieuwe vragen.

Op de voormalige kloostergrond verrijzen ruime appartementen voor jong en oud. Jonge ouders met kindjes laten hun kroost ravotten in de speeltuin, terwijl enkele meters verder ouderen op hun terras genieten van hun tasje koffie. In deze multigenerationele woonvorm nodigde Triamant Bart Ramakers aan om een artistiek feest te organiseren. Ook al liggen de werken verspreid over de ganse site, de kern van de tentoonstelling concentreert zich in de kerk, waar knipoog en serieux elkaar afwisselen.

Patrick Keulemans, bereikt ooit je boodschap god? Fotocredits: Bart Ramakers.

Voor het betreden van de kerk maken we kennis met het werk van Carmen Pareras-Maynou. Deze uit Barcelona afkomstige keramiste zorgt voor een intimistisch moment met haar variaties op de homo gaudens (de vrolijke mens) en de homo requiens (de rustende mens). Deze rust vinden we enkele meters verder terug in het werk bereikt ooit je boodschap god?, een deconstructie van een alledaagse omslag. Taal en communicatie vormen een centraal thema in het oeuvre van Patrick Keulemans. Als je de vier werken boven elkaar legt, verschijnt een enveloppe. De opgevouwen briefjes in de inkepingen doen denken aan de boodschappen die Joden in de voegen van de Klaagmuur stoppen om met God te communiceren. Deze briefjes maken nieuwsgierig. Wat staat erop? Wie heeft ze geschreven? Hoe lang wachten ze al op een antwoord?

Leda Vaes, Les mains dans le ciel. Fotocredits: Yves Joris.

In de kerk zelf worden de bezoekers verwelkomd door Les mains dans le ciel van Leda Vaes. Ondanks het grote formaat en de veelheid aan kleur behoudt haar werk zijn intimiteit. Haar handen nodigen uit om samen te komen en te vieren. En gevierd wordt er in de installatie Lucifer-O-Maton™ van Bart Ramakers. Een fiets met kandelaar, een lichtbak met UV-bedrukking op plexiplaat en een goede uithouding vormen de belangrijkste onderdelen van dit kunstwerk. Hoe harder je trapt, hoe meer likes je verzamelt, maar om het opperste geluk (‘Felicitas’) te bereiken moet je wel een ervaren wielrenner zijn. De kaars die dan uitgaat is de obligate knipoog naar de mogelijke ontmoeting met God.

Kunstenaar Bart Ramakers trapt zich naar ‘Felicitas’. Fotocredits: Yves Joris.

In het midden van de kerk valt het monumentale beeld De Profeet van Sofie Baert op. Wie is deze enigmatische figuur die door zijn kleding autoriteit uitstraalt, maar geen handen en hoofd heeft. Is het een religieus beeld dat de beeldenstorm amper overleefd heeft? Of is het een vrouwelijke heilige? De waarheid blijft verborgen in de plooien van de plechtstatige kledij.

Sofie Baert, De Profeet. Fotocredits: Bart Ramakers.

Wat Patrick Keulemans en Roel Stels verbindt is de liefde voor de taal. In het geval van Stels is het vaak ook nog met een woordspelige knipoog. In zijn Kunstgebid wordt het kruis immers samengesteld uit tandprotheses.

Roel Stels; Kunstgebid. Fotocredits: Bart Ramakers.

Ook Tom Herck mag zich tot de vriendenkring van Bart rekenen. Voor Burning Man 2019 creëerde Tom een 9 meter hoog paard in de vorm van een piñata, staande voor een houten muur. De muur verwijst niet alleen naar de muur die Donald Trump wilde optrekken tussen Mexico en de Verenigde Staten, maar is een aanklacht tegen alle muren die overal ter wereld in ijltempo gebouwd worden om ongewenste inwijkelingen te weren. De piñata in deze tentoonstelling is minder groot, maar de aanklacht wordt er gelukkig niet minder door.

Bij het verlaten van de kerk wordt de aandacht getrokken door een doek met het opschrift ‘Laat alle hoop varen’. Dantes woorden moeten de aandacht erop vestigen dat achter dit doet minder profane werken getoond worden. Hier hangen de pornografische debuutwerken van Rob Vanoudenhoven. Met titels als De Zeven Hoofdzonden, bedekt door de Mantel der Liefde en The Big Bang laat Rob niets aan de verbeelding over. In een eerder interview met TheArtCouch vertelde de kunstenaar languit over zijn niet-onopgemerkte debuut.

Met de tentoonstelling Hallelujah! is Bart Ramakers niet aan zijn proefstuk toe als curator. Hij weet perfect de balans te vinden tussen intimiteit en uitgelatenheid, tussen stilte en een (orgastische) schreeuw. Of we het goddelijke in de mens of het menselijke in God kunnen vinden, laat ik in het midden. De tentoonstelling biedt wel de mogelijkheid tot kritische reflectie, om even stil te staan en de confrontatie tussen twee werken over zich heen te laten komen.

– Hallelujah! Internationale groepstentoonstelling door Bart Ramakers en vrienden, met Philippe Badert, Sofie Baert, Maarten Ceulemans, Atelier Haute Cuisine, Evelien De Jong, Veerle De Smet, Frédéric Fontenoy, Marc Galle, Tom Herck, Victor Kastelic, Patrick Keulemans, Roeland Kotsch, Carmen Pareras-Maynou, Bart Ramakers, Frederik Rombach, Herr Seele, Marc Smeets, Roel Stels, Dany Tulkens, William Sweetlove, Leda Vaes, Rob Vanoudenhoven.
– Van 19 juni  tot  31 december
– Meer info via https://www.bartramakers.com/hallelujah/

Dit artikel werd geschreven door Yves Joris voor TheArtCouch.