MagazineAlgemeen, Nieuws, Open Call

OPEN CALL

Open Call: Uitgestald-1
UITGESTALD-1 – een kunstenaarsboek in gelimiteerde oplage met bijhorende tentoonstelling – heeft als doel de huidige en toekomstige kunstenaarsgeneratie van Limburg in de verf te zetten. Het vierdelige kunstenboek GIF (Mark Attwood, 1990-2018), inspireerde organisator Danny Weckx (oprichter Uitstalling Gallery) om het project in België te initiëren. Limburgs talent krijgt de kans een voorstel in te dienen, waarna een professionele jury een selectie maakt van maximaal 20 kunstenaars. Het resultaat is geen klassiek gecureerde tentoonstelling, maar een uniek vormgegeven kunstenaarsboek dat de diversiteit van Limburg als groeiende kunst-hub wil weerspiegelen.

Het kunstenaarsboek zal verschijnen in een gelimiteerde oplage van 101 exemplaren en zal gepresenteerd worden bij Uitstalling Gallery, Genk in april 2022. Deze presentatie wordt vergezeld door een tentoonstelling met de werken uit boek editie 1/101. 

Koen Vanmechelen is peter van deze eerste editie van UITGESTALD.

CONCEPT

Het boek kan beschouwd worden als een kunstwerk (werk op papier), en wordt uitgegeven in een oplage van 101 exemplaren. Ieder boek bevat werk van een selectie van maximaal 20 kunstenaars. De werken worden geproduceerd als editie, en kunnen eventueel uit het boek genomen worden. Iedere editie is genummerd en gesigneerd.

  • Edities 1/101 worden gepresenteerd in een tentoonstelling bij Uitstalling Gallery, georganiseerd n.a.v. de voorstelling van het boek, in april 2022. 
  • UITGESTALD-1 is een niet-commercieel project, georganiseerd door Uitstalling Gallery en kunst-zetter. De verkoop van de reeks heeft geen winstoogmerk. De opbrengst bekostigt distributie, productiekosten en print. De kunstenaar verbindt zich ertoe een reproduceerbaar werk ter beschikking te stellen voor het project, samen met een voorstel voor reproductie op 101 exemplaren. De geselecteerde kunstenaar ontvangt een vergoeding van 1.000 euro voor de terbeschikkingstelling en reproductie, alsook een genummerd exemplaar van het boek.

CRITERIA

Deze open call richt zich tot alle kunstenaars (jong, oud, student, gevestigd, amateur of professioneel) die een aantoonbare band met Limburg hebben (woonachtig in, werkzaam in of afkomstig van).

PROCEDURE

  • Stuur vóór 21 januari 2022 jouw voorstel met duidelijke vermelding ‘Open Call’; per mail naar info@kunstzetter.be OF per post naar Marcel Habetslaan 13, 3600 Genk, t.a.v. Danny Weckx. Specificeer het voorstel voor reproductie (editie van 101 exemplaren). De reproductie wordt gecoördineerd en gedragen door de kunstenaar. De organisatie zal, waar mogelijk en in samenspraak met de kunstenaar, productioneel adviseren en ondersteunen.
  • Er zijn geen restricties qua medium (tekening, bewerkte print, foto, litho, houtdruk, etc.). De enige voorwaarde is het formaat. Alleen voorstellen van maximaal 24 x 23 cm worden aanvaard.
  • Geef kort een woordje uitleg over het werk. Bezorg eveneens de credits van het werk.

JURY

  • Een jury van curatoren – Alicja Melzacka, Kristof Reulens, Hilde Borgermans – aangeduid door kunst-zetter bepaalt de finale selectie. 
  • Hun beslissing wordt meegedeeld in de laatste week van januari 2022.  

CONTACT

Bij vragen, contacteer info@kunstzetter.be